Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie ACT4Kids

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

ACT helpt om op een flexibele manier om te gaan met negatieve ervaringen die je in je leven hebt. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. ACT4Kids is een therapeutische interventie speciaal voor kinderen en jongeren. In de training leren kinderen anders met gedachten, gevoelens en gedrag om te gaan. Moeilijke gevoelens leren te accepteren in plaats van ertegen te vechten. Kinderen ontwikkelen nieuwe copingvaardigheden, worden veerkrachtiger en kunnen makkelijker met moeilijke dingen omgaan.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • entrea lindenhout