Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Over de website:

Voor wie is de website?

De website is in eerste instantie opgezet om professionele verwijzers te ondersteunen. Denk daarbij aan de lokale toegang in gemeenten, wijkteams, centra voor jeugd en gezin, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra, jeugdhulp, jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank. Daarnaast is de website vrij toegankelijk voor ouders en jongeren die op zoek zijn naar hulp of ondersteuning.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het initiatief voor de website Hulp Bij Scheiden Gelderland is afkomstig van de samenwerkende jeugdzorgregio's in Gelderland: de Achterhoek, Centraal Gelderland, Food Valley, Midden IJssel / Oost Veluwe, Noord-Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen.

Hoe actueel is de informatie op de website?

De inhoud van de website, met het hulpaanbod van verschillende aanbieders, wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd. Aanbieders die contstateren dat het aanbod of hun gegevens niet correct zijn weergegeven kunnen via het contactformulier wijzigingsvoorstellen doen.