Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Bemiddeling bij complexe scheiding

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Bemiddeling bij complexe scheidingen waarbij ouders niet meer met elkaar communiceren, zodat ouders zich weer realiseren dat zij in het belang van het kind blijven communiceren. Bemiddelaar gaat met beide ouders gezamenlijk in gesprek en biedt ouders de gelegenheid het gedeelde ouderschap te reorganiseren.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Pactum Jeugd- en Opvoedhulp
  • Curess
  • Scheiden en Mediation