Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie DEES

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Methodiek waar begeleiders met ouders en kinderen in vechtscheidingssituaties werken met behulp van het sociale netwerk. Ouders worden ontlast van hun gezamenlijke ouderlijke taken afspraken worden doorlopen en er wordt gewerkt aan de-escalaties van de vechtscheiding. Doelstelling is conflicten tussen ouders te de-escaleren en dat ouders vanuit hun ouderlijke posities (weer) gaan samenwerken in het belang van hun kinderen. Duur: 4 maanden

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Pactum Jeugd- en Opvoedhulp