Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Gezamenlijk Ouderschap

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Interventie gericht op ondersteuning van ouders, om na hun scheiding het ouderschap vorm te geven. Hierbij is er sprake van een bedreigde ontwikkeling van het kind. Dit kan door een traject gezamenlijk met ouders te doorlopen of om dit parallel te laten lopen en ouders niet met elkaar in gesprek hoeven. Dit is een traject van een half jaar, waarbij we oudergesprekken hebben en twee wekelijks gesprekken met de kinderen hebben. Bij dit traject is altijd een systeemtherapeut betrokken.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Curess