Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Goed genoeg ouderschap

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

We beoordelen op verschillende momenten de thuissituatie van één of beide ouders. Dit wordt vaak ingezet als één van beide ouders zich zorgen maakt over de thuissituatie van de andere ouder. Door dit te onderzoeken en hier een objectief verslag over te schrijven kan dit de zorgen wegnemen wat maakt dat ouders hier geen strijd over hoeven te hebben.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Curess