Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Kindbehartiging

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders maar draagt eventueel ook zorg voor een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en heeft aandacht voor de nazorg.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Samenloop in Scheiding
  • Weijenberg Mediation
  • Scheiden en Mediation