Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Opvoeden na scheiding

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Minicursus ‘Opvoeden na echtscheiding’ Deze cursus van vier bijeenkomsten is bedoeld voor gescheiden ouders. De opvoeding van de kinderen na een scheiding staat centraal. Leidraad van de cursus zijn onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Sterker