Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Ouderbijeenkomsten over scheiding

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Methodische interventie, gericht op wat ouders zelf kunnen doen en hoe ze het kind centraal kunnen stellen. Online via: www.ouderbijeenkomsten.nl

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Sterker en Santé Partners