Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Oudercoaching

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Doelen van de oudercoaching zijn: De ouder heeft inzicht in en erkent de impact van de (echt)scheiding op zichzelf. De ouder begrijpt de invloed van een (complexe) scheiding op het kind(eren). Bekend is welk vervolgtraject binnen de ouderschapsbemiddeling nodig is. Indien noodzakelijk worden ouders (extern) verwezen.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Triade Vitree