Hulp bij scheiden Gelderland

Hulp bij Scheiden Gelderland laat het hulp en ondersteuningsaanbod zien voor kinderen en ouders in een scheiding.

Interventie Scheidingsdiagnostiek

Voor meer informatie over de verschillende typen interventies, zie Hoe te gebruiken.

Wat is het?

Voorafgaand aan scheidingshulpverlening wordt inschatting gemaakt van de mate van escalatie dmv (individuele) gesprekken met ouders. Daarna wordt gewerkt aan het verhogen van motivatie ouder voor de specifieke scheidingsmodule dmv psycho-educatie.

Deze interventie wordt aangeboden door:
  • Pactum Jeugd- en Opvoedhulp